sessie 4 – Hulshout

10/12/2019

19:30u - 21:30u

Grote Baan 256, 2235 Hulshout, België

Tijdens de vierde en laatste werksessie gingen een groepje inwoners opnieuw enthousiast aan de slag met Hulshout!

Eerst en vooral bepaalden aanwezigen aan welke criteria een quickwin moet voldoen: het moet voor iedereen in de drie dorpen van Hulshout nuttig zijn, de uitvoering moet in nauwe samenwerking tussen gemeente en burgers verlopen, de gemeente moet zorgen voor goede communicatie over het project zodat geïnteresseerden kunnen aanhaken, het moet een duurzaam karakter hebben en het moet meer voor- dan nadelen hebben.

Vervolgens gingen de inwoners in drie kleinere groepjes aan de slag: één groepje werkte een voorstel uit voor de aankoop van een mobiel podium, een tweede groep ging dieper in op de belevingswaarde van het aan te leggen fietspad langs de Netedijk en de laatste groep werkte een voorstel uit voor de aanleg van volkstuintjes aan het woon-en zorgcentrum van het OCMW.

Het is dit laatste voorstel dat de voorkeur van de meeste aanwezigen wegdroeg. Er is een werkgroepje opgestart van burgers en medewerkers van het gemeentebestuur die dit voorstel gaan uitwerken.

Op het toonmoment op 12 maart 2020 zal de stand van zaken hiervan worden getoond, net als het langetermijnplan dat volgt uit dit traject. Bedankt aan alle deelnemers van de sessies voor de positieve inbreng!