sessie 4 Zandhoven – info mobiliteits- en klimaatplan + input inwoners

04/06/2024

19:30u - 21:30u

lokaal bestuur Zandhoven, Liersebaan, Zandhoven, België

Tijdens deze vierde en ook laatste participatiesessie engageerden 14 inwoners zich om input aan te reiken aansluitend bij voorgestelde krachtlijnen:
‘Het verkeer in Zandhoven is veilig en afgestemd op maat van de ‘zwakke’ weggebruikers, kinderen en senioren’
‘Zandhoven centrum is voorbereid op de klimaatverandering’.

David Basstanie, afdelingshoofd openbare werken en technische dienst, gaf een presentatie over het mobiliteitsplan en de maatregelen die genomen zijn en op de planning staan voor Zandhoven centrum. Hij startte zijn presentatie met de woorden ‘Zandhoven is een speciaal dorp’.
We liggen in de oksel van twee autostrades. Dat is een troef qua bereikbaarheid, maar de valkuil is dat met de toename van het verkeer, dit veel sluipverkeer genereert. We hebben daar als lokaal bestuur ook niet altijd impact op vermits het gewestmaterie is.’
De volledige presentatie kun je hier bekijken Presentatie Mobiliteit Veerkrachtige Dorpen
Nadien dachten de aanwezigen na over ‘Hoe kunnen we Zandhovenaren aansporen om nog meer duurzame verplaatsingen te maken?
Wat is er nodig om mensen aan te sporen de auto vaker te laten staan?’

Nadien startte Sarah Moeyersoons, omgevingsambtenaar van de gemeente Zandhoven, haar presentatie met de woorden ‘Ik ga niet het verhaal brengen van de klimaatverandering’ maar wil wel info geven over klimaatplan. Ze toonde beelden van het ‘worst case scenario – wat als er geen maatregelen zouden genomen worden – wat dan?’ Ze gaf een prognose over het aantal tropische dagen (boven 30°) en droge dagen. En lichtte toe dat als we niks doen, deze enorm stijgen. Ze gaf mee: ‘We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert: we kunnen proberen om de verandering zoveel mogelijk te beperken enerzijds en anderzijds hoe gaan we om met de verandering?’ In de presentatie vind je de maatregelen die Zandhoven neemt Sarah Presentatie Klimaatactie in Zandhoven – Veerkrachtige dorpen.
Aansluitend gaven de inwoners aan welke groenvormen hun voorkeur genieten. En dachten ze na over ‘hoe kan ik bijdragen, welke acties/initiatieven kunnen we opzetten en wat hebben we daarvoor nodig?’

Het volledige verslag met input van de aanwezigen kun je hier raadplegen  20240604_verslag-sessie4-VeerkrachtigZandhoven

Alle verzamelde info wordt verwerkt in een inwonersvisie, die najaar 2024 beschikbaar is. Ze omvat de visie op de ontwikkeling van een Veerkrachtig Zandhoven-centrum + ideeën en noden om samen (inwoners en lokaal bestuur) aan de slag te gaan.
Door stapsgewijs aan de slag te gaan, kunnen ideeën zich ontwikkelen. Mensen kunnen van elkaar leren en er worden verschillende zienswijzen en inzichten aangereikt. Waar nodig/mogelijk wordt consensus bereikt.