Startweek Achterbroek

02/04/2021 - 09/04/2021

07:00u - 20:30u

kerkplein achterbroek

Het project ‘Veerkrachtige Achterbroek’ is een samenwerking tussen Gemeente Kalmthout, provincie Antwerpen, RURANT vzw en de dorpsraad van Achterbroek. Via een participatief traject tekenen we samen een actiegerichte toekomstvisie uit voor Achterbroek. De startweek van 2 tot 9 april 2021 is het beginpunt van het traject. De ideeën uit die inforonde zullen de basis zijn voor vier participatiesessies. 

Dorpen in Vlaanderen zijn in volle evolutie. Dat brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo willen we de gemeente Kalmthout een duidelijke toekomstvisie over meer gemeenschapsruimte in Achterbroek. Om dat plan uit te werken, én om een goed beeld te krijgen op de uitdagingen in Achterbroek, willen we vanuit het gemeentebestuur jullie input. Heb je zin om Achterbroek, samen met je dorpsgenoten, veerkrachtiger te maken? En de toekomst van je dorp mee uit te tekenen? Laat horen wat er leeft in je dorp en wat de noden zijn.

Van 2 tot 9 april 2021 verzamelden we ideeën voor een ‘Veerkrachtig Achterbroek’. Dat gebeurt tijdens een publieke inforonde in openlucht. Tussen de bomen op het kerkplein vond je panelen, waarop mensen uit het dorp hun mening konden geven over thema’s zoals verkeer, voorzieningen en sociale samenhang.