Startmoment Essen

13/11/2018

19:30u - 21:30u

GC De Oude Pastorij, Essendonk, Essen, België

Op 13 november kwamen in Essen een 80tal mensen samen voor het startmoment “Veerkrachtig Essen-dorp“. Zij gaven hun mening over hoe Veerkrachtig het centrum van Essen momenteel is. Zo waren de meeste aanwezigen best te spreken over de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, over het aantal basisvoorzieningen in het dorp, over het sociale leven in het Essen, en over de kansen voor senioren, jongeren en jonge gezinnen in het dorp.

Verkeersveiligheid, (verdoken) armoede in het dorp en klimaat werden door aanwezigen aangeduid als aandachtspunten voor Essen-centrum.

Voorts konden de aanwezigen hun mening geven over de toekomst van het Heuvelplein. Heel wat aanwezigen gaven aan dat het erg belangrijk is dat het plein een opfrissing krijgt, een plek voor ontmoeten wordt. Tegelijk zijn er ook mensen bezorgd over wat er met het parkeren op het plein gebeurd. Een aantal mensen gaven aan dat een mogelijke heraanleg van het Heuvelplein niet los mag gezien worden van wat er in de ruimere omgeving van het plein gebeurd. Zo is verkeersveiligheid en verkeerscirculatie hier ook een belangrijk thema. In de maand mei voorziet de gemeente in een tijdelijke invulling van het Heuvelplein, en wordt het plein tijdelijk parkeervrij gemaakt. Tijd en ruimte om te experimenteren met het plein!

Tijdens de komende sessie gaat hierop verder worden ingegaan hoe dit kan gebeuren.