Tijd voor actie: Meewerken aan een Veerkrachtig Heidehuizen

23/10/2023

19:30u - 21:30u

Armonea Hemelrijck, Kruisven, Mol, België

Het dorpspteam komt samen om enkele concrete ideeën die voortgekomen zijn uit het traject verder vorm te geven.

Ook wordt tijd voorzien om de grote lijnen van het visiedocument voor een Veerkrachtig Heidehuizen te overlopen. Zodat je, indien je graag bij het toonmoment aanwezig was geweest, ook zicht hebt op wat de noden en behoeften zijn van de Heidehuizenaren en welke ideeën en wensen in het visiedocument staan.
Interesse in het visiedocument? Je vindt het op Voorstelling Visiedocument Veerkrachtig Heidehuizen – Veerkrachtige dorpen

Tijd voor actie: Samen met andere inwoners / lokaal bestuur aan de slag?
Concreet is het dorpsteam op zoek naar inwoners die hun schouders onder de uitwerking van één of meerdere concrete ideeën willen zetten.

1. Moestuinbakken op terrein van aan het woonzorgcentrum Hemelrijck voor iedereen van Heidehuizen. Zodat mensen kunnen mekaar kunnen ontmoeten tijdens het tuinieren en meer contact ontstaat tussen de inwoners van Heidehuizen en het woonzorgcentrum.

2. Een verkeersveilig Heidehuizen: Hiervoor is het dorpsteam momenteel op zoek naar 10 inwoners die een meetpunt voor project Telraam willen zijn.

3.  Het creëren van een veilige groene ontmoetingsplaats voor iedereen, met extra aandacht voor kinderen ter hoogte van de begraafplaats. Een buitenlocatie waar alle verenigingen van Heidehuizen een evenement kunnen organiseren.

Sluit je aan bij het dorpsteam of kom alvast eens vrijblijvend langs om te bekijken hoe jij met jouw talenten kunt bijdragen. Of dit nu gaat over mee komen vergaderen, een bepaald idee mee trekken, praktische ondersteuning , hulp bij communicatie, het organiseren van feestelijke receptie bij inhuldiging van één van de realisaties… iedereen is welkom.

Interesse om meer te weten of mee te doen maar past 23/10 niet? Het dorpsteam is te bereiken via dorpsteamheidehuizen@gmail.com

Wij kijken uit naar jouw steun.
Het dorpsteam i.s.m het Veerkrachtig dorpenteam