Toonmoment: Openkapeldag Braken

29/09/2019

10:00u - 14:00u

Kapel Braken, Bredabaan 124, Wuustwezel

Meer dan 175 inwoners van Braken ontdekte de resultaten van het traject Kerk als dorpsknooppunt. Ze kwamen hiervoor naar de openkapeldag, georganiseerd door de trekkersgroep die zich rond de kapel gevormd heeft.

Het voorbije jaar werd er hard gewerkt aan een toekomstverhaal voor de kapel van Braken. Vandaag ligt er een eerste visie mét concrete toekomstplannen en een ontwerp voor enkele noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. De kapel blijft behouden voor de huidige gebruiken. Dit wil zeggen dat de erediensten behouden blijven, net als de koorwerking én ’t klaske achteraan de kapel (lokaal van het jongerenkoor). Maar, de kapel wil nog sterker hét centrale én gemeenschapsvormende punt in Braken zijn. Daarom wordt toegewerkt naar de multifunctionele inzet van het gebouw. Dit moet concreet gebeuren door een indeling van de grotere kapelruimten naar een vast religieuze ruimte én een multifunctionele ruimte waar diverse activiteiten onderdak kunnen krijgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld activiteiten kaderend in een mobiel dienstencentrum (koffiekrant, sociaal café, workshops) en diverse sociale en culturele initiatieven zoals een tentoonstelling of huiskamerconcert. Heel deze werking wordt ondergebracht onder de noemer ‘Grenzeloos Braken’.

Tijdens de openkapeldag konden geïnteresseerden kennismaking met het toekomstverhaal en het ontwerp voor de noodzakelijke aanpassingen. Meer nog: iedereen kon meteen ervaren én beleven wat het verhaal van ‘Grenzeloos Braken’ betekent voor de kapel. Voorzien van muzikale ondersteuning van de koren, zette de trekkersgroep rond de kapel een evenement op poten waar er niet alleen info gedeeld werd, maar waar er ook plek was een workshop met kinderen, een fototentoonstelling en uiteraard een gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

Benieuwd naar meer? Lees hier de resultaten van het traject.