Toonmoment

29/09/2020

19:30u - 21:00u

Parochiecentrum Mollenhof, Lichtaartsesteenweg, Poederlee Lille, België

Afgelopen voorjaar brachten we een aantal gedreven inwoners van Poederlee verschillende keren (digitaal) samen. De opgave: welke toekomst zien we voor het kerkgebouw in het dorp? Tijdens een toonmoment op dinsdagavond 29 september maakten de inwoners van Poederlee kennis met het eerste toekomstbeeld voor hun kerk. Al onze bevindingen werden gebundeld in een rapport. Dat kan je hier lezen!

Tijdens het traject kwamen heel wat ideeën naar boven voor een nieuwe invulling van het kerkgebouw. Die ideeën leiden tot vier uiteenlopende scenario’s: kerk als kerk, kerk als ontmoetingsplaats, kerk als cultuurtempel, kerk als parkluifel waarbij de kerk aangepast wordt tot overdekte structuur in een groter park in het dorp. Het scenario ‘Kerk als ontmoetingsplaats’ valt het meeste in de smaak. De inwoners gaven heel duidelijk aan dat de kerk in de toekomst een plek van ontmoeting moet zijn. Daarmee bedoelen ze een uitnodigende plek waar je gemakkelijk binnen en buiten kan lopen, met laagdrempelige activiteiten, voorzien van een eerstelijnsaanspreekpunt rond bijvoorbeeld zorg en welzijn, maar evengoed met een beperkte (gemeentelijke) dienstverlening tot zelfs een dagopvang voor specifieke doelgroepen.

Samenwerking als dé sleutel voor de toekomstige invulling

Welk (nieuw) gebruik de kerk van Poederlee ook krijgt in de toekomst, voor de inwoners staat verbinding centraal. Verbinding tussen mensen, initiatieven, met de omgeving van de kerk. Samenwerking wordt als dé sleutel voor de toekomstige invulling gezien. Ontmoeting en cultuur voorzien kan enkel maar door samen te werken met parochiecentrum Mollenhof, de plaatselijke horeca, de kerkfabriek, het gemeentebestuur en de verenigingen.

De volgende stappen met het oog op 10 jaar

Met Kerk als dorpsknooppunt hebben de inwoners van Poederlee een allereerste start gemaakt om de toekomst van de kerk vorm te geven. De komende jaren blijft de kerk ook nog gewoon kerk. De religieuze functie heeft nog een voldoende dragende kracht. Maar, over een termijn van 10 jaar wil men wel klaar zijn voor de toekomst. Daarvoor zullen nog vele stappen gezet moeten worden. De inspraak van de mensen van Poederlee is dan ook cruciaal in dit participatieve traject. Het toekomstbeeld versterkt de dialoog tussen het bisdom en gemeente Lille in de opmaak van het kerkenbeleidsplan van de gemeente. De gemeente Lille tekende ook in op de laatste oproep van het Projectbureau Herbestemming Kerken. Zij gaan onderzoeken of de suggesties op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn.