Weelde-Station – Sessie 2: Weelde-Statie, een ontmoetingsplek voor jong en oud

13/03/2022

13:30u - 16:00u

Gemeentezaal Weelde-Station, Bredaseweg, Ravels, België

Op zondag 13 maart 2022 organiseerden we sessie 2 rond ontmoetingskansen en ontmoetingsplekken in Weelde-Statie. We stippelden een wandeling uit door het dorp, die halt hield aan 6 stoppunten. Op die punten konden wandelaars hun ideeën en wensen kwijt, er werd info gegeven door gemeente of een vereniging, kinderen konden een spelletje spelen,… Fijn te zien hoe inwoners met elkaar aan de praat geraakten op de babbelbank of samen het dorp verkenden.

Een sterk dorpsteam organiseerde mee deze dag: pijlen ophangen, infopunten bemannen, stoppunten opbouwen, de gemeentezaal opfleuren, …  Verschillende verenigingen stelden zich voor op een infostandje: Gemeente Ravels, Sociale Huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen, Team Veerkrachtige dorpen, Dorpsteam Weelde –Statie, Okra, KWB, Ouderraad lagere school ’t Spoor, Feestcomité, Buurtcomité, Nonnenbos,…

Een 80-tal inwoners kwam wandelen. Samen met de leden van het dorpsteam dachten zo’n 100 mensen mee rond het thema Weelde-Statie een ontmoetingsplek voor jong en oud.

5 doelstellingen rond ontmoeten kregen een invulling dankzij jullie inbreng:

  1. In Weelde-Statie zijn pleinen en open ruimte zo ingericht dat er voor elke inwoner buiten wel ergens iets te beleven valt.
  2. In Weelde-Statie zijn (multifunctionele) indoor ontmoetingsplekken waar alle inwoners aansluiting bij vinden.
  3. In Weelde-Statie zijn indoor en outdoor vrijetijdsaanbod inclusief én afgestemd op verschillende leeftijden en interesses, met specifiek aandacht voor senioren, kinderen en jongeren.
  4. Weelde-Statie heeft een levendig verenigingsleven dat goed ondersteund wordt vanuit de gemeente.
  5. Weelde-Statie is een gezellig dorp waar inwoners zich thuis voelen en spontane ontmoetingen plaats vinden.

Hier kan je het verslag vinden dat alle verzamelde ideeën, info,… bundelt.

In de volgende sessie gaan we aan de slag rond basisvoorzieningen. Kom jij ook?