Weelde-Station – Sessie 4: Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

31/05/2022

19:30u - 22:00u

Gemeentezaal Weelde-Station, Bredaseweg, Ravels, België

Het is fijn om zowel vertrouwde als nieuwe gezichten te zien op deze laatste sessie. Het traject wordt gedragen in ons dorp. De 4e sessie focussen we op bereikbaarheid en mobiliteit. Schepen van mobiliteit (Patrick Van den Borne), de gemeentelijke coördinator mobiliteit (Maarten Jansen) en het diensthoofd Operaties van politiezone Kempen N-O (Ward Van Hees) sluiten mee aan om duiding te geven bij o.a. het mobiliteitsplan, STOPprincipe (Stappen, Trappen, Openbaarvervoer, Privaat vervoer), de vervoersregio, verkeersregeles,…

Om bij deze sessie de focus te leggen op verkeersveiligheid enerzijds en op bereikbaarheid en verbinding anderzijds werken we vanuit het hoofddoel: Weelde-Statie is een verkeersveilig dorp dat goed verbonden is met omliggende dorpen en steden. 

In groepen werd daarna gedebatteerd over de 5 subdoelstellingen.

  • Verkeersveiligheid in Weelde-Statie is verzekerd, zowel in de kern als op de gewestwegen. 
  • Het netwerk van fietspaden, voetpaden en trage wegen is goed uitgebouwd en veilig in gebruik. 
  • Iedere inwoner heeft voldoende, betaalbare vervoersmogelijkheden. 
  • Inwoners van Weelde-Statie maken gebruik van duurzame, betaalbare vervoersmiddelen.
  • Weelde-Statie is een dorp waarin elke inwoner en voorbijganger zich veilig verplaatst. 

Het verslag vinden jullie hier .

Dit was de laatste sessie van de visiefase in het traject Veerkrachtig Weelde-Statie. Met al het verzamelde materiaal wordt de komende maanden het visiedocument geschreven: een visie over hoe de inwoners het toekomstige Weelde-Statie zien en mee willen realiseren.  

In september of oktober dit najaar volgt een toonmoment en maken we de overstap naar de actiefase. Dan bekijken we samen met het lokale bestuur hoe we deze wensen en voorstellen samen vorm kunnen geven.   

Hou dus zeker het dorp en de digitale communicatiekanalen in de gaten!  

Heel erg bedankt om jullie wensen, ideeën, visie,… te delen! En hopelijk tot binnenkort!