Werksessie 1: Ideeënverkenner

16/11/2018

19:30u - 21:30u

Kapel Braken, Bredabaan 124, 2990 Wuustwezel

Een 40-tal mensen kwam samen in de kapel voor de eerste werksessie. Samen kwamen we tot een eerste toekomstbeeld voor de kapel. De ‘wat willen we?’-vraag stond dan ook centraal. Sleutelwoorden zijn: behoud, iedereen, samen, openheid, multifunctioneel, respect en verantwoordelijkheid van en door iedere gebruiker. Ideeën en concepten voor de kapel moeten sowieso hieraan voldoen. Een mooie basis voor de volgende werksessie.