Werksessie 2: Ideeënverbeelder

22/05/2018

19:00u - 21:00u

De Kuiperij, kerkdreef, Sint Jozef

Een groep van +- 30 mensen kwam samen voor de tweede werksessie rond de kerk van Sint Jozef. Met veel enthousiasme gingen ze aan de slag om de ideeën rond een nevenbestemming van hun kerk concreet te maken. Met een grondplan van hun kerk en elementen zoals een toog, tafeltjes en stoelen, een podium en toiletten gingen ze aan de slag om hun ideeën letterlijk in te passen in hun kerk. Mogelijkheden, maar ook knelpunten werden hierdoor duidelijk: waar sanitair en opslag? Moet er een vide gecreëerd worden? Hoe gaan we om met verwarming? Welk gedeelte behouden we exclusief voor erediensten?

Uit de tweede werksessie kwam uiteindelijk geen éénduidige functie of gebruik naar voor maar, wel een grote openheid voor heel wat alternatieve functies. Voornamelijk cultuur en ontmoeting zijn genegen. Nu volgt de uitdaging om samen verder op weg te gaan naar een realistisch en haalbaar verhaal.