Werksessie 4: Quickwinplanner

11/03/2019

19:30u - 21:30u

Kapel Braken, Bredebaan 124, 2990 Wuustwezel

De vierde werksessie in Braken stond in teken van twee topics: de terugkoppeling van al het werk dat de voorbije weken achter de schermen gebeurde én het verder scherpstellen van de strategie voor de quickwin.

De voorbije weken werd hard toegewerkt om alle input uit de eerste werksessies samen te brengen in één visie én verder plan van aanpak. Deze werd vervolgens afgetoetst bij verschillende belangrijke stakeholders zoals de Pastorale eenheid, het Bisdom Antwerpen en de Dekenij Essen. Het resultaat werd teruggekoppeld met de groep.

Met de visie die nu op tafel ligt, wenst de groep toe te werken naar een kapel waarin het huidige programma (erediensten, ’t Klaske en repetitieruimte koren) behouden blijft, maar waar er een verbreding plaatsvindt naar gemeenschapsvormende functies zoals activiteiten kaderend in een mobiel dienstencentrum (bijv. koffiekrant, workshops, sociaal café) en andere diverse sociale en culturele initiatieven zoals een tentoonstelling, huiskamerconcert,… dit gecombineerd met algemene ontmoetingskansen in en rond de kapel. Het is duidelijk dat de kapel hiervoor een aantal aanpassingen én mogelijks bijkomende ruimte nodig heeft. Er zijn tijdens het traject enkele pistes verkend gaande van alle vereisten in het bestaande gebouw te schakelen tot een grote nieuwbouw langs de kapel. Er werd nog géén definitieve keuze gemaakt voor één van deze pistes. Om een duidelijk zicht te krijgen op dit aspect, wordt een voorstudie met kostenraming vooropgesteld. Dit wil zeggen dat een architect wordt aangesproken om met het gewenste programma en ruimtevereisten aan de slag te gaan om een logisch, kostenefficiënt scenario op tafel te leggen. Dit moet meteen ook inzicht bieden in de nodige technische aspecten die aangepakt moeten worden (verwarming, elektriciteit, isolatie, stabiliteit, vochtproblemen,…). Tot slot moet er ook toegewerkt worden naar een beheerstructuur die niet alleen het dagdagelijks beheer van de kapel op zich zal nemen, maar ook het verdere proces naar een verbredende programmatie én mogelijke verbouwingen opneemt.

In vier groepen werd vervolgens aan de slag te gaan om het plan van aanpak verder scherp te stellen én de prioriteiten voor het quickwinbudget scherp te stellen. Hieruit bleek dat de oprichting van een beheerstructuur een belangrijke voorwaarde is om alle overige dingen uit te rollen. Er wordt dan ook vooropgesteld op hier zo snel mogelijk werk van te maken en dit vanuit de kerngroep, verbreed met enkele nieuwe vrijwilligers, op te starten. Op vlak van het quickwinbudget werd duidelijk dat structurele aanpassingen de voorkeur vereisen met dan vooral de nood aan sanitair die sterk naar voor geschoven wordt in eerste fase. De voorstudie en kostenraming zal hierin een belangrijk element zijn. Een denkgroepje stelde enkele aandachtpunten op waarop de studie een antwoord moet bieden zoals rolstoeltoegankelijkheid, verwarming, vochtproblemen, stabiliteit, elektriciteit en mogelijks veranderingen in akoestiek bij aanpassingen. Het is ook belangrijk om de budgettering voor elk onderdeel apart te krijgen zodat er keuzes kunnen gemaakt worden én gefaseerd kan gewerkt worden. Tot slot ging een groepje aan de slag met de verbreding van het programma: hoe krijgen we extra activiteiten in de kapel? Een huur- en gebruiksreglement zijn hier cruciaal mét een duidelijk kader van al dan niet kan. Nadien kan er dan promotie gevoerd worden. Er moeten ook gesprekken opgezet worden met de gemeente rond het mobiel dienstencentrum én er wordt ook gekeken naar het nieuwe beheerteam om zelf enkele activiteiten te organiseren.
Met deze informatie en nieuwe inzichten wordt verder aan de slag gegaan. De komende tijd wordt de toekomstvisie verder scherp gesteld én het stappenplan aangepast op basis van de feedback. Daarna wordt er echt aan de slag gegaan met de uitwerking. In afwachting van de volgende bijeenkomst, worden de deelnemers uiteraard geregeld op de hoogte gebracht van de vorderingen.