Wil je een actieve rol spelen in de toekomst van jouw dorp? Het traject ‘Veerkrachtige Dorpen’ biedt daarvoor de perfecte gelegenheid. Inwoners en het lokale besturen krijgen samen de kans om een visie te vormen en concrete acties te ondernemen, met begeleiding van de provincie Antwerpen en RURANT vzw van start tot finish.

In 5 STAPPEN naar een veerkrachtiger dorp

Leden van het lokale bestuur, enthousiaste inwoners van het dorp en procesbegeleiders komen regelmatig samen om elke stap van het proces te bespreken.

Stap 1: Analyse van het dorp

Inzicht verwerven in het dorp.

> Lees meer

Stap 2: focus bepalen

Kiezen van concrete vraagstukken voor het participatietraject

> Lees meer

Stap 3: Inwoners aan zet

Participatie met lokaal bestuur, inwoners en andere betrokkenen.

> Lees meer

Stap 4: Inwonersvisie

Met concrete voorstellen voor aanpak knelpunten.

> Lees meer

Stap 5: Toonmoment

Tijd om uit te pakken.

> Lees meer

STAP 1 – DE ANALYSE

We starten met een grondige analyse. We duiken in rapporten, statistieken, studies, websites en voeren gesprekken met lokale sleutelfiguren. Dit vormt de basis van ons inzicht in de uitdagingen waarmee het dorp kampt.

We onderzoeken thema’s die de veerkracht van het dorp beïnvloeden zoals sociale samenhang, het lokaal bestuur, armoede, werkgelegenheid, klimaat, wonen, mobiliteit, de aanwezigheid van basisvoorzieningen, jong zijn en ouder worden.

Laat je inspireren door de analysedocumenten van Ranst en Schoonbroek.

STAP 2 – HET STARTMOMENT TIJD OM DE FOCUS TE BEPALEN

Tijdens een infomarkt, waar alle dorpsbewoners welkom zijn, krijgt iedereen de kans om aan te geven welke uitdagingen zij als prioriteit zien voor hun dorp. We bieden informatie uit de analyse om hun keuzes te ondersteunen. Op dit startmoment kunnen aanwezigen voorstellen doen en ideeën delen over de thema’s die uit de analyse naar voren komen en waar het dorp mee te maken heeft.

Laat je inspireren door het startmoment in Zandhoven en Vlimmeren. En bekijk hier de reportage van RTV over het startmoment in Schoonbroek.

STAP 3 – PARTICIPATIE INWONERS AAN ZET

Tijdens vier participatiesessies krijgen inwoners de kans de toekomst van hun dorp mee vorm te geven. Samen werken we aan een dorpsvisie, stellen een actielijst op en voeren minstens één concrete actie uit.

Stap voor stap bouwen we voort op jullie ideeën. Tijdens de sessies luisteren we naar elkaar, leren we van elkaars ideeën en delen we kennis.

Na afloop gaan het lokale bestuur en de betrokken inwoners samen aan de slag met een “quick win”-actie.

Sessie 1: Verkennen van de kansen, knelpunten en uitdagingen van het dorp.

Sessie 2: Droom de toekomst. Waar willen we naartoe? Wat zijn dromen, verwachtingen, wensen voor ons dorp?

Sessie 3: Dromen concreet maken met doelstellingen en acties.

Sessie 4: Uitwerken van een concrete actie.

Laat je inspireren door onze werksessies in Groot-Vorst, Essen, Hulshout, Booischot, Schriek en Heist-Goor

STAP 4 – DE DORPSVISIE GEEFT RICHTING

Het resultaat van de participatiesessies is een gedragen dorpsvisie die richting geeft aan het beleid voor de komende jaren. Deze visie bundelt de ideeën die tijdens de participatiesessies naar voren zijn gebracht.

Laat je inspireren door Heist-Goor en Hulshout.

STAP 5 – HET TOONMOMENT TIJD OM UIT TE PAKKEN

Tijdens het toonmoment laten we zien wat er uit het participatieproces naar voren is gekomen. Het lokale bestuur vertelt welke acties het zal nemen op basis van de dorpsvisie en we presenteren de “quick win” die voortkomt uit de participatiesessies. Daarnaast ontvangen de inwoners symbolisch de dorpsvisie.

Laat je inspireren door  Booischot, Schriek, Sint-Jozef en Essen. En bekijk hier de reportage van RTV over het toonmoment in Booischot.