Samen werken aan het versterken van
de veerkracht van het dorp

Dorpen krijgen te maken met allerlei veranderingen: winkels verdwijnen, vergrijzing, hoge verkeersdruk, lage bereikbaarheid, leegstand, de impact van de klimaatverandering (hittegolven, overstromingen, …), …. Een veerkrachtig dorp kan goed omgaan met deze veranderingen, daarom werken we in dit project samen aan het vergroten van de veerkracht van het dorp.

Eerst kijken we wat het dorp al in huis heeft: welke uitdagingen spelen er, wat zijn de sterktes, wie woont of werkt er in het dorp, wat is het lokale DNA? Vervolgens wordt er door burgers en gemeente samen nagedacht over een gedragen, integrale en gefundeerde ontwikkelingsvisie voor het dorp.  Maar: het blijft niet bij een visie, als concrete realisatie worden een aantal burgerinitiatieven meteen werkelijkheid.

Naast het lokale resultaat dat geboekt wordt, zorgt dit project voor een analysemethode en participatiemethodieken die ook in andere dorpen toegepast kan worden.  De kennis en ervaring die we opbouwen willen we delen met gemeenten, organisaties en andere geïnteresseerden die willen werken aan meer veerkrachtige dorpen. Via deze website bijvoorbeeld, of via een studiedag die we ook zullen aankondigen op dit kanaal.

Dit project is een opstap naar veerkrachtige dorpen in heel de provincie: de methodiekontwikkeling geeft ons de instrumenten, de lokale trajecten de praktijkervaring. Met die opgedane kennis kunnen we aan de slag in andere dorpen, want: samen maken we de dorpen sterk!