Het project “veerkrachtige dorpen” is een project geïnitieerd door de provincie Antwerpen, in samenwerking met RURANT en het Innovatiesteunpunt. 

Vanuit het plattelandsbeleid zet de provincie zich in voor veerkrachtige dorpen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: maatwerk, integraal, gedragen, toekomstgericht en bovenlokaal.  De provincie wil samen met lokale besturen, het middenveld en burgers werken aan het vergroten van de veerkracht van hun dorpen.

RURANT

RURANT vzw is een platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen. De organisatie verbindt partners die zich samen inzetten voor het behoud en de versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt voornamelijk door het stimuleren van rurale gebiedsontwikkeling en het ondersteunen van nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap.

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC. Het Innovatiesteunpunt begeleidt boeren en tuinders, groepen plattelandsbewoners, en lokale overheden op het vlak van technische innovatie, bedrijfsinnovatie en plattelandsontwikkeling. Voor elk van deze domeinen heeft het innovatiesteunpunt een aantal consulenten in dienst.