Vanuit het plattelandsbeleid zet de provincie zich in voor veerkrachtige dorpen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: maatwerk, integraal, gedragen, toekomstgericht en bovenlokaal.  De provincie wil samen met lokale besturen, het middenveld en burgers werken aan het vergroten van de veerkracht van hun dorpen.

RURANT vzw is een platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen. De organisatie verbindt partners die zich samen inzetten voor het behoud en de versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt voornamelijk door het stimuleren van rurale gebiedsontwikkeling en het ondersteunen van nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap.

Het project “Veerkrachtige Dorpen” startte oorspronkelijk met steun van de provincie Antwerpen, in samenwerking met RURANT en het Innovatiesteunpunt. Het Platteland-Plusproject kreeg financiële steun van zowel de Vlaamse overheid als de provincie, en liep van 2017 tot 2020. Dit groeide uiteindelijk uit tot het Veerkrachtige Dorpen-traject zoals we dat vandaag kennen.